| دوشنبه 6 تیر 1401 | 18:32
سرزمین رمان
قصر رمانها با اتاق هایی که ژانر های مختلف دارند
 • به نام خالق عشق ؛
  با دستانی لرزان شروع به نوشتن می کنم ؛
  آسمان شب … لباس مشکی بر تن کرده و دگمه های به رنگ سفید که اسمشون ستاره است در آن خودنمایی می کنه ،
  اشکم راه خودش رو روی گونه ام پیدا می کند ،
  موهای مزاحمم را پشت گوشم می زنم و ادامه می دهم ؛
  خیره به ماه و ستاره های چشمک زن … نفس عمیقی می کشم .
  زیر لب زمزمه می کنم:
  _تو تک ستاره ماه باش کاری به دنیا و آدماش نداشته باش .
  بعد از اینکه شامم رو خوردم رفتم تو اتاق.
  مشغول لاک زدن شدم
  دخترا با لاک زدن آرامش می گیرن واقعا هم راسته … بعد از تموم شدن لاکم رفتم گوشیم رو برداشتم.
  سرگرم خوندن رمان بودم که نگاهم افتاد به ساعت… کی ساعت سه شد ؟
  گوشیم رو گذاشتم کنار خیزدم زیر پتو .
  _آرتی اگه بیدار شد زد تو سرم تو جوابش رو می دی ها .
  _باشه ترسو .
  یکی کنارم دراز کشید و شروع کرد به نوازش کردن موهام .
  آروم شروع کرد به زیر گوشم حرف زدن:
  _جوجو … نمی خوای بیدار بشی؟ دلم لک زده برای اون(…) بورت.
  مخم شروع کرد به اور دادن .
  این دیگه کی بود ؟
  با جیغ گفتم:
  _می کشمتون … وایساید .
  آرتی و آیسو فرار کردن
  خوبه می دونن متنفرم از اینکه یکی بیدارم کنه اه اول صبحی ریدن تو حالم …
  از یادآوری اون موقع تنم مور مور شد .
  اصلا برای چی بیدارم کردن ؟
  آخ پاک یادم رفته بوده… امروز قراره برم دنبال کار .
  رفتم تو سرویس بهداشتی اتاقم
  بقیه خوابم .
  همیشه اینجا جبران می کردم.
  رفتم بیرون سرم رو تا کمر کردم تو کمد تا لباس انتخاب کنم.

  نشستم جلو میز توالت یه رژ ملیح زدم و یکمی ریمل به خاطر پوست صاف و سفیدم کرم نمی زنم .
  کوله ام رو برداشتم و رفتم پایین.
  یه سلام کردم آیسو که رفته بود بیمارستان.
  فقط آرتی و مامان بودن .
  _فقط واسه کار صبح زود بیدار می شی!
  پوفی کردم و چیزی نگفتم .
  _می ری دنبال کار؟
  _اره دیگه
  _موفق باشی
  _آخه کار کجا بود .
  صبحونه ام رو خوردم.
  رفتم سوار ماشینم شدم راه افتادم شرکت آریا مهر …
  اول اینجا مصاحبه داشتم .
  ماشین رو پارک کردم .
  وارد آسانسور شدم.
  طبقه چهارم رو زدم . نمای آسانسور شیشه ای بود ولی از تو معلوم نبود .
  یه دختر دیگه هم بغلم بود به چهره اش توجه نکردم ولی من خوشگلترم .
  آسانسور ایستاد دوتا خانوم دیگه اومدن تو .
  _مردم همه پارتی دارن با پارتی میان سرکار خوبه والا .
  _منظورت آیلین خردمنده؟
  _اره باباش با بابای ریس دوسته بعد چون باباش شهرداره پارتیش کلفته .

  سرم رو چرخوندم سمت دختر بغلیم.
  که از حرص قرمز شده بود .
  نگاهم افتاد به مدارکش که نوشته بود آیلین خردمند .
  واییی پس این خانوما درمورد این دختره حرف میزدن آسانسور ایستاد دختر پرونده ش رو پرت کرد.
  رو زمین و رفت بیرون وا این چرا
  اینجوری کرد.
  پرونده ش رو برداشتم بدم منشی بعدا بهش بده .
  با اعتماد به نفس قدم برداشتم وارد شرکت شدم .
  همراهش بوی خوبی حس کردم
  همینجور داشتم میرفتم که خوردم به یکی.
  سرم رو بلند کردم …
  ای جان چقدر موهاش خوشگله.
  به خودش اومد .
  _کوری ؟
  _نه چون خیلی کوچولو بودی ندیدمت .
  ولی هیکلش خدایی خوب بود.
  بسه دیگه یه تنه بهش زدم رفتم سمت منشی .
  _سلام من امروز مصاحبه داشتم.
  _عزیزم مدارکت رو بده .
  خودش مدارک رو از دستم چنگ زد.
  عه اون که برا من نیست واسه اون دختره هست .
  _ببخشید اون پرونده…
  پرید وسط حرفم :
  _از فردا استخدامی ساعت کاریت هشت شروع می شه موفق باشی .
  اون که پرونده ی من نیست.
  _تو که هنوز اینجا برو دیگه از فردا استخدامی .
  _اخه اون…
  پرید وسط حرفم…
  یادش ندادن نپره وسط حرف دیگران .
  _بله شما آیلین خردمندی
  دختر دوست بابای ریس پس مشکلی نیست برو دیگه .
  من که اینجا استخدام نمی شدم.
  پس بزار حداقل تا وقتی مامان
  اینجا هست .
  بیام سرکار بعد که رفت بیام هم چیز رو بگم .
  رفتم تو آسانسور منتظر ایستادم تا آسانسور بیاد طبقه چهار .
  درو باز کردم رفتم تو.
  خواستم دکمه همکف رو بزنم که همون مو خوشگله خودش زد.
  بهش توجه ای نکردم …
  مشغول دید زدن بیرون شدم .
  _اینجا چکار می کنی؟
  با اخم و لحن جدی گفتم:
  _ مهندس پخش داخلی هستم.
  ابرو هاشو بالا انداخت گفت :
  _اسمت چیه؟
  آسانسور رسید .
  بدون جواب دادن خارج شدم. سوار ماشینم شدم …
  راه افتادم خونه چراغ قرمز بود.
  یه آهنگ تند خارجی گذاشتم صداش رو کم گذاشتم .

  چراغ سبز شد راه افتادم خونه
  ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم .
  در و باز کردم رفتم تو مامان نشسته پای تی وی با صدای
  در برگشت نگاه کرد .
  _اومدی عزیزم کار پیدا کردی؟
  _بله مامان از فردا می رم سرکار.
  بهش نگفتم که با اسم خودم استخدام نشدم …
  _کجا ؟
  _فعلا خسته ام بعدا می گم که همه باشن .
  سرش رو تکون داد مشغول فیلم دیدن شد .
  از پله ها رفتم بالا .
  بعد از اینکه لباسم رو پوشیدم کوله ام رو برداشتم .
  ریموت رو زدم و راه افتادم سمت شرکت .
  بعد از چند مین رسیدم .
  دکمه ی طبقه چهار رو زدم .
  از آسانسور خارج شدم قدم محکمی برداشتم .
  رفتم سمت میز منشی …
  _سلام خسته نباشید .
  _سلام از الان می تونی شروع به کار کنی .
  _اوک
  _اول واسه ریس قهوه ببر .
  شونه ای بالا انداختم رفتم تو آبدارخونه ی شرکت .

  لیوان اسپرسو رو گذاشتم تو سینی کوچولویی دوتا برش کیک هم گذاشتم .
  در اتاق رو زدم وارد شدم .
  ریس که هنوز اسمشم نمی دونستم با ژست دست به جیب به افق که نمی دونم کجا بود محو شده بود .

  _قهوه تون رو آوردم .
  وقتی برگشت یه پوزخند زدم که
  باعث شد اونم لب کج کنه .
  _تو اینجا چکار میکنی اونم با ژست دست به جیب الان ریس می آید می بینتت .
  مو خوشگله همون طور که قدم برمی داشت به سمت میز ریس نشست .
  مغزم نمی تونست آنالیز کنه
  یعنی این ریسه!؟
  منم پرو پرو گفتم:
  _می دونی اصلا ریسی بهت نمی آید .

  چه امتیازی میدید به این پست

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۷ رای
  • اشتراک گذاری
  • برچسب ها:
  • 1168 روز پيش
  • فاطمه عرب ساق آبادی
  • 2,271 بار بازدید
  • ارسال نظر
  https://www.sarzaminroman.com/?p=1845
  لینک کوتاه مطلب:
  درباره فاطمه عرب ساق آبادی
  فاطمه عرب ساق آبادی15ساله ... خالق اثر:تک ستاره ماهکاکتوس خفه کننده
   نظرات این مطلب

   نام (الزامی)

   ایمیل (الزامی)

   وبسایت

   معادله امنیتی رو بنویس تا بدونم ربات نیستی *-- بارگیری کد امنیتی --

   درباره سایت
   سرزمین رمان
   سلامی به لطافت گل ها و نرمی شب بوهاخوش آمدی عرض میکنم خدمت تمامی همکاران عزیز و خوانندگان و بازدیدکنندگان گرامی.سرزمین رمان همونطور که از اسمش پیداست، قصری داره که داخلش پر از رمان های جور و واجور و گوناگونِ…داخل هر اتاق رمانی با ژانر متفاوت قرار داره و این قصر اونقدری بزرگ هست که هرچیزی بخوایید درونش پیدا میشه…تولد این قصر درون سرزمین رمان در تاریخ۱۳۹۷/۵/۹ رخ داد و خوش یومی و خوش قدمی قصرمون رو مدیون نویسندگان و همکاران گرامی هستیم که با رمانهاشون مارو سرافراز میکنند.حالا من از شما بازدیدکنندگان و خوانندگان و طرفداران عزیز دعوت میکنم تا باهم از تک تک اتاقهای این قصر دیدن کنیم و قصه ای از هزار قصه های این سرزمین رو بشنویم….
   آرشیو مطالب
   آخرین نظرات
   • Hhhhhhhعالی بود حرف نداشت اصن آدم بارمانش زندگی می‌کنه من خودم اونجایی که ماروین میمیره...
   • نفیسهخیلی خوب بود واقعا حرف نداره کارت نویسنده👌 من اینو توی شبکه های مجازی پخشش میکنم...
   • مرضیه باقری دهبالاییممنون عزیز دلم، تشکر می‌کنم از شما و حمایتای پر قدرتتون. به امید خدا و لطف حامیا...
   • Nedaخدای من چه مجموعه رمانای قشنگ و جذابی!! لذت میبرم از خوندنشون، تازه جلد سوم رو ت...
   • مرضیه باقری دهبالاییسلام عزیز دلم. ممنون از توجه شما. لطفاً در تلگرام کانال رمان‌های نویسنده رو جستج...
   • sajjadrashidسلام و وقت بخیر. لطفا در تلگرام به پشتیبانی انجمن پیام بدید @sarzaminromansuppor...
   کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " سرزمین رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
   طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.